Shinji Kagawa, Takashi Inui & Hiroshi Kiyotake Cerezo Osaka doing it right